Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BoothDeluxe

Voor alle huurovereenkomsten die gesloten worden met BoothDeluxe gelden deze algemene voorwaarden:

  1. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal of schade dat wordt toegebracht aan apparatuur van BoothDeluxe, ongeacht of dit het gevolg is van huurder, derden of goederen.
  2. Met de verhuur zonder tijdslimiet wordt bedoeld een maximale duur van 24 uur. Indien u de Photobooth meerdaags wilt huren passen wij onze staffelkorting toe.
  3. Tijdens de huurperiode is het niet toegestaan om de Photobooth te verplaatsen van locatie om beschadiging of diefstal te voorkomen. Indien het zonder toestemming wordt verplaatst is huurder aansprakelijk voor de schade.
  4. Onder onbeperkt printen wordt echt onbeperkt printen bedoeld binnen 24 uur tijd.
  5. Een reservering wordt pas definitief na een bevestiging per e-mail
  6. Foto’s die met de Photobooth worden opgenomen kunnen worden gebuikt voor onze eigen commerciële doeleinden.
  7. Indien wij na 14 dagen na factuurdatum nog geen betaling hebben binnengekregen zullen wij een incassobureau inschakelen.
  8. Het huren van een springkussen of Photobooth geschiedt op eigen risico. BoothDeluxe is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens de huurperiode aan huurder, derden of goederen.
  9. Wij proberen altijd op tijd aanwezig te zijn maar indien de levering later aankomt door omstandigheden die buiten de macht van Boothdeluxe liggen zal de huurder z.s.m. worden ingelicht.
  10. Als een van de producten van Boothdeluxe een technisch probleem ervaart wordt dit vergoedt in verhouding met de uren dat de photobooth is gehuurd. Hiervoor moet tijdens het event wel een melding worden gemaakt zodat wij ervan op de hoogte zijn.

Wij gaan ervan uit dat de klant de spullen in dezelfde staat terugbrengt als dat ze geleverd worden.