Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BoothDeluxe

Voor alle huurovereenkomsten die gesloten worden met BoothDeluxe gelden deze algemene voorwaarden:

 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal of schade dat wordt toegebracht aan apparatuur van BoothDeluxe, ongeacht of dit het gevolg is van huurder, derden of goederen.
 2. Met de verhuur zonder tijdslimiet wordt bedoeld een maximale duur van 24 uur. Indien u de Photobooth voor een langere tijd wil huren, kan dat maar dan komen daar extra kosten bij.
 3. Tijdens de huurperiode is het niet toegestaan om de Photobooth te verplaatsen van locatie.
 4. Onder onbeperkt printen wordt echt onbeperkt printen bedoeld binnen 24 uur tijd.
 5. Als u het evenement annuleert, dient u 30% van het volledige factuurbedrag te betalen.
  Wanneer u annuleert 1 dag voor het evenement of de dag zelf dient u het volledige factuurbedrag te betalen.
 6. Een reservering wordt pas definitief na een bevestiging per e-mail
 7. Foto’s die met de Photobooth worden opgenomen kunnen worden gebuikt voor onze eigen commerciële doeleinden.
 8. Indien wij na 14 dagen na factuurdatum nog geen betaling hebben binnengekregen zullen wij een incassobureau inschakelen.
 9. Het huren van een springkussen of Photobooth geschiedt op eigen risico. BoothDeluxe is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens de huurperiode aan huurder, derden of goederen.

Wij gaan ervan uit dat de klant de spullen in dezelfde staat terugbrengt als dat ze geleverd worden. Hierom vragen wij om een identiteitskaart en een handtekening.